Samtykke til bruk av informasjonskapsler

Hos Grafisk-Handel bruker vi våre egne informasjonskapsler og informasjonskapsler fra tredjeparter for optimalisering, statistikk, markedsføring og for å målrette innhold. Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukervennligheten til nettstedet vårt og gjør det derfor enda enklere for deg å besøke og bruke Grafisk-Handel. Klikk på "Godta hele nettopplevelsen" for å gi ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler. Les mer.
 • Levering
  Rask fraktRask frakt fra Danmark
 • Telefon
  +45 3686 8080Man-Fre 08-16:00
 • Sjekk
  Profesjonell serviceDu får profesjonell kunnskap om alle våre produkter
 • Stjerne
  4+ stjerners anmeldelserVåre kunder gir oss anmeldelser på 4+ stjerner
+45 3686 8080 Man-Fre 08-16.00
Kundesenter Kundesenter
0
0,00 Kr.

Salgs- og leveringsbetingelser


Salgs- og leveringsbetingelsene nedenfor vil bli brukt, hvis ikke annet er skriftlig avtalt mellom Grafisk Handel og kjøper.
Grafisk Handels partnernettverk kan medføre at kjøperen får tilsendt produktene sine fra et annet land enn Danmark ledsaget av en følgeseddel utstedt av leverandøren i det landet. Selv om følgeseddelen inneholder salgs- og leveringsbetingelser som avviker fra gjeldende betingelser, skal de danske betingelsene likevel gjelde i forholdet mellom Grafisk Handel og kjøper.

1. Bruk

 1. Salgs- og leveringsbetingelsene (heretter kalt ”vilkårene”) nedenfor gjelder for salg salg og/eller levering av alle ytelser/produkter (herefter kalt ”varen” eller ”ytelsen”) fra Grafisk-Handel til forretningsdrivende, private, organisasjoner og myndigheter (herefter kalt ”kunden”).
 2. Vilkårene gjelder med mindre annet uttrykkelig og skriftlig er avtalt mellom kunden og Grafisk-Handel, og uansett om avtalen er inngått via Internett, nettbutikk, e-post, telefon eller på annen måte.
 3. Det er en forutsetning for kundens kjøp at disse vilkårene aksepteres og kunden oppfordres til å lese vilkårene grundig.

2. Opplysninger, avtaleinngåelse mm.

 1. Enhver produktinformasjon samt alle opplysninger om tekniske data og funksjonalitet (f.eks. ytelse, oppetid, svartid mm.) er kun veiledende. Kunden har hele ansvaret for utvelgelse av varen/ytelsen og at varen/ytelsen kan fungere i kundens påtenkte driftsmiljø.
 2. Kundens bestilling forutsetter opprettelse som kunde i Grafisk-Handels kunderegister.
 3. Ethvert tilbud om varer/ytelser, prisopplysninger mv. på Grafisk-Handels hjemmeside samt i salgsmaterialer, kataloger mv. er å oppfatte som en oppfordring til å gjøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Grafisk-Handel.
 4. Kunden oppfordres til å skrive ut ordrebekreftelsen rett etter mottak, da denne kan være relevant i forbindelse med retur eller reklamasjon.
 5. Faktura sendes i forbindelse med utsendelse av varen/ytelsen

3. Levering og leveringstid

 1. Forsendelsesgebyrets størrelse avhenger av valgt leveringsform og kan dessuten variere hvis det kjøpes meget store eller meget tunge produkter.
 2. Levering skjer CIP (INCOTERMS). Dette innebærer at Grafisk-Handel sørger for forsendelsen og for å forsikre varen under transporten.
 3. Leveringstiden er avhengig av ordrens størrelse, art og hva som er avtalt mellom kunden og Grafisk-Handel. Leveringstidspunkt som er oppgitt av Grafisk-Handel er omtrentlig og dermed uforpliktende for Grafisk-Handel, med mindre det uttrykkelig er avtalt fast leveringstid for hele ordren eller deler av denne
 4. Hvis levering ikke kan gjennomføres som følge av kundens forhold, henstår varen for kundens regning og risiko. Grafisk-Handel er i denne anledning berettiget til å kreve lagerleie, omkostninger m.v.
 5. I tilfelle forsinkelse kan kunden alene oppheve avtalen og kun hvis forsinkelsen overstiger 3 uker. Kunden har i så fall rett til å få tilbakebetalt allerede utbetalt godtgjørelse, og kunden kan derfor ikke gjøre andre rettsmidler i anledning forsinkelsen som har oppstått.
 6. Hvis avtalen med kunden omfatter flere varer/ytelser og det foreligger forsinkelser eller mangler ved en del av leveransen, er kunden forpliktet til å betale for de varer/ytelser som er levert i rett tid og/eller uten mangler. Hvis kunden i henhold til disse vilkårene har rett til å oppheve avtalen, gjelder denne opphevelsesmuligheten kun den forsinkede eller mangelfulle delen av leveransen.

   

4. Priser, håndteringskostnader og betaling

4.1 Priser

 1. Alle priser er eks. moms, avgifter og håndteringskostnader mm. med mindre annet er valgt.
  Prisene er dagspriser og kan variere fra dag til dag.
  Du må aktivt velge å se prisene inklusive moms.
   
 2. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

4.2 Håndteringskostnader

 1. Grafisk-Handel bruker, med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen, GLS, Bring, UPS eller PostNord til levering i Norge.

4.3 Betaling

 1. Betaling kan skje med følgende betalingskort: Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard og JCB.
  Grafisk-Handel bruker en betalingsløsning som garanterer at alle kortdata sendes kryptert og alle oppgitte kortopplysninger er sikret.
  Dermed er du sikret, da det ikke er risikoer i forbindelse med evt. misbruk av kortet ditt.
   
 2. Grafisk-Handel aksepterer levering av varer/ytelser på kredit til forretningsdrivende etter individuell vurdering. Vi kan ikke gi kredit til private.
 3. Kunden kan ikke foreta motregning i kjøpesummen for krav fra andre rettsforhold, og kunden kan ikke holde tilbake eller nekte betaling på grunn av forsinkelse, reklamasjon eller motkrav vedrørende den konkrete leveransen.
 4. Betaling for bestilte varer trekkes først når varene sendes fra Grafisk-Handels lager eller partneres lager og først når alle varer på bestilling er sendt.
  Det kan aldri trekkes høyere beløp enn det du har akseptert i forbindelse med bestillingen av varene.

4.4 Forsinket betaling

 1. Ved forsinket betaling påløper det morarente tilsvarende 2 % pr. måned og et purregebyr på kr. 100 pr. purring. Grafisk-Handel sender maksimalt ut tre purringer før kravet sendes til inkasso.

5. Eiendomsforbehold

 1. Grafisk-Handel forbeholder seg eiendomsretten til varen så lenge det ikke er mottatt full betaling for den bestilte varen.
 2. Fram til eiendomsretten er overført til kunden, skal varene oppbevares og vedlikeholdes forsvarlig. Skader på den solgte varen, utover det vanlig slitasje medfører, skal erstattes av kunden. Kunden har dessuten plikt til å holde den solgte varen brann-, tyveri- og vannskadeforsikret til sin fulle verdi. Kunden forplikter seg til å ikke uten Grafisk-Handels skriftlige samtykke disponere over varen på en måte som kan forringe Grafisk-Handels sikkerhet i varen, herunder men ikke begrenset til pantsettelse, utleie eller utlån av varen.

6. Reklamasjon samt feil og mangler

 1. Kunden er forpliktet til å straks og senest dagen etter mottak av en leveranse å foreta kontroll av varen/ytelsen samt å undersøke denne etter eventuelle mangler. Ved transportskadet leveranse skal denne avvises eller mottas med forbehold ved å bemerke det på terminalen/fraktbrevet. Transportskader er skader som er synlige utenpå emballasjen. Kunden er forpliktet til å gjennomgå og prøve programvaren rett etter levering.
 2. Grafisk-Handel kan alene gjøres ansvarlig for å utbedre opprinnelige feil og mangler i overensstemmelse med kjøpslovens bestemmelser. Hvis kunden konstaterer feil og mangler, skal kunden straks skriftlig reklamere til Grafisk-Handel med spesifikasjon av mangelen som gjøres gjeldende. Hvis det ikke reklameres i rett tid, frafaller retten til å gjøre mangler gjeldende.
 3. Reklamasjonsperioden er under alle omstendigheter begrenset til 12 måneder fra leveringen. For nettdeler og batterier er reklamasjonsperioden 6 måneder fra leveringen. Etter reklamasjonsperiodens utløp kan ikke kunden påberope seg mangelen. For tredjepartsprodukter gjelder reklamasjonsfristen som fremgår av reklamasjonsbestemmelsene som gjelder for underleverandøren. Bytte og reklamasjon medfører ikke at en ny 12 måneders reklamasjonsperiode starter.
 4. Grafisk-Handels ansvar for feil og mangler er alltid begrenset til å etter Grafisk-Handels valg enten foreta utbedring eller ny levering innenfor rimelig tid.
 5. Grafisk-Handel er uten ansvar for feil og mangler som bl.a. skyldes endringer foretatt av kunden, reparasjon utført av andre enn Grafisk-Handel eller Grafisk-Handels servicepartnere, programvarerelaterte feil, tap av data og manglende backup herunder i forbindelse med reparasjon, utbedring og service mm., feilaktig montering, behandling, vannskade, ild, ustabil strømforsyning, feil nettilkobling eller følgefeil på grunn av bruk av annet tilkoblet utstyr.
 6. Grafisk-Handel yter ingen ytterligere garantier, med mindre dette er uttrykkelig og skriftlig avtalt. Garanti og serviceforpliktelser utover det som uttrykkelig og skriftlig er avtalt med Grafisk-Handel, påligger ikke Grafisk-Handel, men den gjeldende produsenten og dennes eventuelle servicetilbud.

For privatkunder gjelder utelukkende:
EU-kommisjonens online klageportal kan også brukes ved innsendelse av klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker med bosted i et annet EU-land.
Klage innsendes her – http://ec.europa.eu/odr.
Ved innsendelse av en klage må du oppgi vår e-postadresse shop@grafisk-handel.no.

7. Avbestillingsrett

 1. Som privatkunde har du som hovedregel 14 dagers avbestillingsrett. Avbestillingsretten gjelder fra dagen du mottar bestillingen. Dette gjør seg også gjeldende for delleveringer.
  Hvis du ønsker å bruke avbestillingsretten, skal varen returneres i samme stand og mengde, som du mottar den i. Avbestillingsretten bortfaller hvis varen returneres i en stand hvor salgsverdien åpenbart og i vesentlighet er forringet.
  Ved benyttelse av avbestillingsretten skal kunden dekke fraktkostnadene ved retur.
  Varer som returneres uten korrekt frankering eller mot oppkrav vil bli nektet mottatt.
   
 2. Det er ikke avbestillingsrett ved salg til forretningsdrivende. Retur av varer kan kun skje etter forhåndsavtale mellom Grafisk-Handel og kunden. Grafisk-Handel forbeholder seg retten til å oppkreve et gebyr til å dekke kostnader ved håndtering av returvarer.

8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrensninger

 1. Grafisk-Handel er ikke erstatningsansvarlig ved forsinkelse eller mangler på varen/ytelsen. Grafisk-Handel fraskiver seg ethvert ansvar for følgetap og/eller indirekte tap, herunder driftstap, tap av inntekter, tap av fortjeneste, tap av data og/eller andre indirekte tap samt omkostninger i forbindelse med reetablering/oppdatering mm. ved mangler på solgte varer.
 2. Grafisk-Handels produktansvar er begrenset til det ansvar som følger av produktansvarsloven, og Grafisk-Handel fraskriver seg ethvert ansvar for produktskader på annet grunnlag. Kunden er forpliktet til å uten ubegrunnet opphold, skriftlig meddele Grafisk-Handel hvis det oppstår en produktansvarsskade, eller hvis det er fare for at en slik kan oppstå.

9. Personopplysninger

 1. Grafisk-Handels behandling av personopplysninger skjer i henhold til persondataloven. Kunden kan kontakte Grafisk-Handel hvis de ønsker opplysninger om hvilke data som behandles om kunden eller hvis de ønsker å slette eller korrigere opplysningene. Opplysninger om kundens navn, adresse, e-post mm. brukes til å oppfylle kundens bestilling og informere kunden dersom det oppstår uforutsette problemer. Grafisk-Handel deler ikke i noen tilfeller kundens opplysninger med tredjepart, med mindre kunden har akseptert dette.

10. Opphavsrett og lisensbetingelser for programvare

 1. Kunden er til enhver tid forpliktet til å respektere lisensbetingelsene som gjelder for den leverte programvaren og som fremgår av produsentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gjeldende vilkår for bruksretten. Kunden er ansvarlig for tilsidesettelse av disse rettighetene, herunder for uberettiget videreføring til tredjepart. Kunden skal holde Grafisk-Handel ansvarsløs for ethvert krav i anledning kundens tilsidesettelse av lisensbetingelsene.

11. Force majeure

 1. Hvis det oppstår en ekstraordinær situasjon, som er utenfor Grafisk-Handels kontroll, og som etter kjøpsloven må anses som force majeure, blir Grafisk-Handels forpliktelser suspendert i tidsrommet som den ekstraordinære situasjonen varer. I en slik ekstraordinær situasjon kan kunden si opp avtalen med Grafisk-Handel hvis situasjonen varer eller det antas at den kommer til å vare lengre enn 60 dager, og i de tilfellene da kun med 14 dagers varsel.
 2. Grafisk-Handel kan ikke holdes ansvarlig for hindringer som ligger utenfor vår makt, for eksempel produksjonsforstyrrelser, lynnedslag, langvarige strømbrudd, streiker eller andre uforutsette hendelser.
12. Gjeldende lov og jurisdiksjon
 1. Enhver tvist mellom kunden og Grafisk-Handel i anledning disse vilkårene avgjøres etter dansk rett ved Retten i København. FNs konvensjon om avtaler om internasjonale kjøp (CISG) gjelder ikke.

13. Ugyldighet

 1. Dersom en eller flere bestemmelser i disse vilkårene anses som ugyldige, skal de øvrige vilkårene fortsatt være gyldige mellom kunden og Grafisk-Handel.
 • Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få gode tilbud

  Inneholder ofte store besparelser og nyheter. Meld deg på, det er helt gratis og enkelt å avmelde seg.